PIAGAM PELANGGAN

BAHAWASANYA

KAMI WARGA SSMT DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN SELURUH USAHA DAN TENAGA KAMI UNTUK :

 

  • Mewujudkan sistem dan khidmat pendidikan yang terbaik melalui pengurusan yang cekap dan berkualiti, mesra dan penyayang serta dinamik dan berkesan.
  • Melahirkan atlet yang cemerlang dan gemilang dalam bidang sukan selaras dengan dasar sukan negara.
  • Melahirkan atlet yang berpencapaian akademik yang tinggi dan seiring dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
  • Memastikan kepimpinan yang sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan pelanggan iaitu atlet, masyarakat dan negara/ kerajaan.
  • Mewujudkan warganegara yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi, rela berkorban dan saling menghormati ke arah integrasi nasional.

PAUTAN KERAJAAN

mygov jpa
KPM mampu